Samenwerking

Het samenwerken op het niveau van de licentieorganisatie Time Out Sport kent vele voordelen voor de licentienemer. Time Out Sport neemt de licentienemer een deel van de werkzaamheden voor en tijdens de startfase uit handen. Beginnersfouten worden daardoor vermeden. De licentienemer krijgt toegang tot veel knowhow van de licentiegever en krijgt permanente begeleiding. De herkenbaarheid van de formule wordt gestimuleerd door uniforme uitstraling en naamgeving.Time Out Sport verzorgd trainingen en opleidingen voor de licentienemers en hun personeel op gebied van bedrijfsvoering en verkoop. Aan de hand van cijfermatige gegevens kunnen er bedrijfsvergelijkingen worden uitgevoerd om zo van elkaar te leren en resultaten van de licentienemer en Time Out Sport te optimaliseren. Investeringen zijn door de ervaring van de licentieorganisatie Time Out Sport vrij nauwkeurig te bepalen, waardoor financiële tegenvallers beperkt kunnen blijven.

Licentienemer

De licentienemer van Time Out Sport kan zich meer toeleggen op de commerciële kant van de onderneming zoals verkopen van producten, service en winkelpresentatie. Dit komt vaak tot uitdrukking in een hogere omzet door de professionele aanpak en lagere kosten door schaalvoordelen als gevolg van samenwerking. Time Out Sport streeft hierbij een goed georganiseerde organisatie na met tevreden licentienemers.

Met andere woorden Het streven naar een goede werkbare organisatie, waarbij het accent niet ligt op de verhouding leverancier – winkel, maar op een verhouding waarbij de marketing centraal staat. Dus waar de leverancier en de winkelier aan dezelfde kant staan met het gezicht naar de consument.

Licentievergoeding

Time Out Sport zal de formule moeten onderhouden en permanent moeten ontwikkelen. De concurrentiepositie van Time Out Sport moet gewaarborgd blijven en verder verbeterd worden. Startende ondernemers die zich willen aansluiten bij Time Out Sport worden op meerdere vlakken ondersteund door de organisatie. Zo wordt er samen met de startende ondernemer gezocht naar een geschikt pand en wordt hier in bemiddeld. Daarnaast assisteert en bemiddeld Time Out Sport de licentienemer bij het verkrijgen van een financiering bij een bank. Zelfs het schrijven van een ondernemersplan wordt de startende ondernemer uit handen genomen.